Klubbrekord fr o m 2011

 

Art

Vikt

Längd Sjö/Hav Namn Datum Fångstmetod
Abborre 1 360 gr 44 cm Norasjön Olle Eriksson 27/10-13 Trolling
Braxen            
Gädda 12 638 gr 118 cm

Grässjön

Göran Fors 6/10-12 Trolling
Gös 7 820 gr

87,5 cm

Klarälven Jimmy Hellström 26/5-12 Trolling
Harr  810 gr  48 cm  Glomma  Leif Östlind  20/7-13  Fluga
Lax            
Regnbågslax 5601 gr 68 cm Bullertjärn Eva Ericsson 28/7-13 Spinn
Makrill 764 gr 43 cm Kattegatt Johan Lövenheim 5/7-14 Vertikal
Insjölax  7160 gr  83 cm  Vänern  Kenneth Cederborg  1/12-12  Trolling
Sik            
Hälleflundra  76 000 gr  175 cm  Nordsjön  Team Kveite  17/5-12  Vertikal
Röding            
Sej  2 126 gr  66 cm  Nordsjön  Johan Wiberg  16/5-12  Vertikal
Sutare            
Torsk  13 600 gr  107 cm  Nordsjön  Johan Wiberg  16/5-12  Vertikal
Insjööring  3800 gr 71 cm   Vänern  Pär Axelsson  21/4-13  Trolling
Asp            
Sarv  173 gr  24,5 cm  Värmullen  Anton Lövenheim  1/8-13  Mete
Mört            
Id  1 500 gr  43 cm  Klarälven  Jonas Håkansson  10/6-12  Spinn
Öring  3 070 gr  66 cm  Sölbackaströmmar  Johan Wiberg  16/9 Fluga

Regler:
Fisken skall vara vägd på kontrollerad våg, eller fjädervåg av god kvalitet som kontrollerats mot godkänd våg. Vägningen ska ske på stabilt underlag och ska styrkas av minst en vid vägningen närvarande person.
Fiskens längd (från nosen till spetsen på den ihopfällda stjärtfenan) ska mätas. Måtten ska anges i anmälan. Skicka med ett foto också!

Saknar du någon art i listan? Meddela oss!